Tjänster

Vi hjälper till med exempelvis

 • Ansökan om bygglov
 • Upprätta entreprenadkontrakt
 • Administrativa föreskrifter och byggnadsbeskrivningar
 • Upphandlingar av byggnadsarbeten
 • Projektledning av byggnadsentreprenader
 • Fuktskadeutredningar med åtgärdsförslag
 • Upprätta kontrollplaner
 • Kostnadsberäkningar
 • Byggkontroll
 • Ge information om gällande lagar och föreskrifter
 • Konstruktionsberäkningar
 • Energiberäkningar
 • Besiktningsman vid överlåtelsebesiktning
 • Tillståndsbesiktning, förbesiktning, slutbesiktning
 • Garantibesiktning och efterbesiktning
 • Upprätta underhållsplaner

Vill du ha mer information hur vi kan hjälpa dig?